આક્ષેપ / 'જયસુખ પટેલને ફાંસી આપો, આશરો કોણે આપ્યો?' : મોરબી ઝૂલતા પુલમાં પીડિતોએ વ્યક્ત કરી વેદના, આંસુ સુકાતા નથી

The victims of the Morbi swing bridge tragedy expressed their grief

મોરબી ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટનામાં પીડિતોએ સ્વજનો ગુમવવાની દુ:ખ અને દર્દ ભરી વેદનાઓ ઠાલવી છે, 'જયસુખ પટેલને ફાંસી આપો,એજ ન્યાય'

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ