ચૂંટણી 2022 / લોકશાહીના ઉત્સવમાં ટ્રાન્સજેન્ડર મતદાતાએ ઉત્સાહથી લીધો ભાગ, કયા પક્ષને તેમનો આશીર્વાદ ફળશે?

The transgender voter played an important role

આ વખતની ચૂંટણીમાં ટ્રાન્સજેન્ડર મતદાતા પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી, અન્ય કેટેગરીમાં આવતા ટ્રાન્સજેન્ડર સમુદાયના મતદારો મત કેન્દ્ર પર મત આપી સામાન્ય નાગરિકોને રાહ ચિંધી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ