કોને મળશે જનતાનો પ્રેમ? / 2017 આંદોલનના ત્રણેય ચહેરા આ વખતે મેદાનમાં, વિરમગામ અને વડગામમાં જોરદાર રસાકસી

The three faces of the 2017 movement this time in the field, Viramgam and Vadgam heavy rush

ગત ચૂંટણીમાં ભાજપ 99 બેઠકમાં સમેટાઈ જવા પાછળ ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતમાં એ સમયે ચાલી રહેલા આંદોલન જવાબદાર હતા પણ આ ચૂંટણીમાં ચિત્ર બદલાઈ ગયું છે.

Loading...