ઝાટકણી / દિલ્હી આપણી રાજધાની છે કલ્પના કરો તમે વિશ્વને શું સંદેશ આપી રહ્યા છો : પ્રદૂષણ મુદ્દે સુપ્રીમે કેન્દ્રને બરોબરની ઝાટકી

The Supreme Court has slammed the central government on the issue of pollution

પ્રદૂષણ મુદ્દે સુ્પ્રીમ કોર્ટે આજે કેન્દ્ર સરકારને બરોબરની ઝાટકી. જેમા કોર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે દિલ્હી આપણી રાજધાની છે જેથી કલ્પના કરો કે તમે વિશ્વને શું સંદેશો આપી રહ્યા છો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ