આપઘાત / અમદાવાદ IIMમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીનો આપઘાત, હોસ્ટેલના રૂમમાં એકલી હતી અને..

The suicide of a student studying in Ahmedabad IIM

અમદાવાદ IIMની એક વિદ્યાર્થિનીએ પોતાના જ રૂમમાં આપઘાતની ઘટના સર્જાઈ છે. PGPM કોર્સના બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીએ આ પગલું ભર્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ