જામનગર / વિદ્યાર્થીને કલાકો સુધી ઉભો રાખતા ચક્કર આવી પડી ગયો, કેટલાકે કોલેજ છોડી, 35 વિદ્યાર્થીઓ સાથે રેગિંગ થતા કમિટી એક્શનમાં

The student got dizzy after standing for hours, some left the college, in the committee action raging with 35 students in...

જામનગરમાં સરકારી ફિઝિયોથેરાપી કોલેજમાં રેગિંગની ઘટનાને પગલે એન્ટી રેગિંગ કમિટી એક્શનમાં આવી છે. આ ઘટનામાં બંને પક્ષે 45 વિદ્યાર્થીઓના નિવેદન લેવાયા. અહેવાલ બાદ લેવાશે પગલા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ