અધધ...નુકસાન / શેર બજાર કડડભૂસ...છેલ્લા 6 દિવસોમાં રોકાણકારોએ ગુમાવ્યા આટલા લાખ કરોડ 

The stock market is in turmoil ... investors have lost so many lakh crores in the last 6 days

ભારતીય શેરબજાર છેલ્લા 6 દિવસથી કડડભૂસ થઈને તૂટી રહ્યું છે, રોકાણકારોના સતત શેરના થઈ રહ્યા વેચાણને લીધે શેરબજાર વેચવાલીનું ભયાનક દબાણ અનુભવી રહ્યું છે. ખાસ કરીને બેન્કિંગ અને IT સેક્ટરના શેર્સમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ