મહામારી / મહામારીમાં નવું આવ્યું, મનુષ્યોમાંથી પ્રાણીઓમાં ફેલાશે કોરોના, આપણે કરવું પડશે એક કામ- NIVની ચેતવણી

The spread of corona from humans to animals will not be noticed, one thing has to be done to save it - NIV warns

નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વાયરોલોજીના ડિરેક્ટર ડોક્ટર પ્રિયા અબ્રાહમનું માનવું છે કે કોરોના માણસોમાંથી પ્રાણીઓમાં પણ ફેલાઈ શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ