દેશ પ્રથમ / શ્રીનગરમાં વંદે માતરમની ગુંજ! ભારત માતાકી જયના નારા સાથે લાલ ચોકમાં લહેરાયો તિરંગો

The sound of Vande Mataram in Srinagar! Tricolor waved in Lal Chowk with the slogan of Bharat Mataki Jai

દેશની રાજધાની દિલ્હીથી લઈને કાશ્મીર, કન્યાકુમારી સુધી દેશ 15મી ઓગસ્ટની હર્ષોલ્લાસથી ઉજવણી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ