બજેટ 2023 / ગુજરાત વિધાનસભામાં આજથી બજેટ સત્ર: રાજ્યપાલના સંબોધનથી થશે શરૂઆત, પેપરલીક સામે બનશે કડક કાયદો

The session of Gujarat Legislative Assembly will start from today

ગુજરાત જાહેર પરીક્ષા (ગેરરીતિ અટકાવવા બાબત) વિધેયક પહેલા જ દિવસે ગૃહમાં રજૂ થશે. પેપર લીક બિલ મામલે વિપક્ષ ગૃહમાં સરકારને ઘરી શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ