રાજકારણ / ગુજરાત સરકારે વાજતે ગાજતે શરૂ કરેલી યોજના ખોરંભે : 1000 રૂ. આપવા છતાં વિદ્યાર્થીઓ ખાલી હાથ

The scheme started by the Gujarat government at the wrong time: Rs. Giving students empty handed though

મો ટેબ્લેટના નામે કરોડો વિદ્યાર્થીઓ સાથે છેતરપિંડ કરવામાં આવી હોય તેવો આક્ષેપ કોંગ્રેસે સરકાર પર લાગવ્યો છે, લાખો વિદ્યાર્થીઓને સરકારે ટેબ્લેટ આપ્યા નથી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ