ગુજરાત / ધોરણ 10-12ના પરિણામોને લઈ મોટા સમાચાર, ઉત્તરવહી અને ડેટા એન્ટ્રીની કામગીરી પૂર્ણ, જુઓ ક્યારે રિઝલ્ટ આવશે

The result of Gujarat Secondary Board Exam was announced in the month of May

ગુજરાત માધ્યમિક બોર્ડની પરીક્ષાનુ પરિણામ મે મહિનામાં જાહેર થઈ શકે; ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ મે માસના પ્રથમ સપ્તાહમાં તેમજ ધોરણ 10નું પરિણામ મે મહિનાના ત્રીજા સપ્તાહમાં જાહેર થવાની શક્યતાઓ છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ