અમરેલી / લાઠીમાં તંત્રની નિંભરતા, પડુ પડુ થઈ રહેલી હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની સારવાર, મોટી દુર્ઘટનામાં કોણ જવાબદાર?

The reliability of the system in lathi, the treatment of patients in the hospital that is falling apart, who is responsible...

અમરેલીના લાઠીમાં આરોગ્ય તંત્રની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે. લાઠીની એમ.આર. વળીયા સરકારી હોસ્પિટલ ખુબ જ જર્જરિત બની છે. આ હોસ્પિટલમાં દરરોજ અંદાજે 300 દર્દીઓ સારવાર માટે આવે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ