ટ્રેનો રદ્દ / રેલવેએ આ ટ્રેનો પર લગાવી રોક, મુસાફરી કરતા પહેલા જાણી લેજો લિસ્ટ

The railways have put a hold on these trains, know the list before traveling

રેલવે વિભાગ દ્વારા રેલવે ટ્રેકની મરામત્ત અને સ્ટેશનનોનું નવીની કરણની કામગરીના કારણે કેટલીક ટ્રેનો રદ્દ કરાઈ અને કેટલીક રી-શિડ્યુલ કરાઈ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ