રિપબ્લિક ડે / 26મી જાન્યુઆરીના રોજ પરેડમાં દેખાડવામાં આવશે રસી બનાવવાની પ્રક્રિયા 

The process of making the vaccine will be shown in the parade on January 26

રસી બનાવવા માટેની પ્રારંભિક પ્રક્રિયાથી લઈને તેના સ્ટોરેજ અને રસીકરણ પ્રક્રિયા બતાવવામાં આવશે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ