તપાસ / આણંદમાં આકાશી ગોળા પડવાને મામલે ઈસરોની પણ લેવાશે મદદ, જુઓ શું થયા ચોંકાવનારા ખુલાસા

The police will enlist the help of ISRO to investigate space ball fell in a field in Anand

ફૂટબોલની સાઈઝથી થોડા મોટા અને ગોળાની બંને તરફ વેલ્ડીંગ કરાયેલું છે.. વજનમાં ભલે હલકાં પરંતુ છે મજબૂત, કારણ કે આકાશમાંથી પડવા છતાં આ ગોળાઓમાં કોઇ નુકસાન થયુ નથી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ