જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા / ક્યાંક ટ્રાફિક જામ તો ક્યાંક રસ્તો ભૂલ્યા ઉમેદવારો, પણ 'સારથી' બન્યા ગુજરાત પોલીસ જવાનો

The police did a commendable job regarding the Junior Clerk Examination

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષાને લઈ પોલીસે સરાહનીય કામગીરી કરી છે. પોલીસે રસ્તો ભટકેલા, ટ્રાફિકના કારણે અટવાયેલા, અન્ય સેન્ટરે પહોંચી ચૂકેલા પરીક્ષાર્થીઓની મદદ કરી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ