અમદાવાદ / વરસાદ પહેલા જ તંત્રની પોલ ખુલી, શહેરના આ રસ્તા પર પડ્યો મોટો ભુવો

The pole of the system opened just before the rain, a big eyebrow fell on this road of the city

શહેરના પાલડી વિસ્તારમાં વરસાદ પહેલા તંત્રની પ્રિમોન્સૂની કામગીરી સામે સવાલો થઈ રહ્યા છે. વરસાદ પહેલા જ તંત્રની પ્રિ-મોન્સૂનની કામગીરીની પોલ ખૂલી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ