સલામ ખાખીને / દીકરીને દાગીના આપવા પાલનપુર ગયેલ વૃદ્ધા રિક્ષામાં બેઠા ને થેલો ભૂલી ગયા, પોલીસે માત્ર 4 કલાકમાં જ....

The old man who went to Palanpur to give jewelry to his daughter forgot the bag after sitting in the rickshaw, the police in...

શહેરના બોપલ વિસ્તારમાં આવેલા નંદ બંગલોઝમાં રહેતાં કમળાબહેન પ્રહ્લાદભાઇ સોની ગઇકાલે અમદાવાદથી બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલા પાલનપુર ખાતે રહેતી તેમની દીકરીને દાગીના આપવા માટે ગયાં હતાં.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ