સિટીબસ / AMTS-BRTSમાં મુસાફરી કરતા અમદાવાદીઓ માટે મોટા સમાચાર

the number of BRTS and AMTS bus routes has increased

આજથી અમદાવાદના તમામ રૂટો પર દોડશે AMTS અને BRTSની તમામ બસો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ