માન્યતા / જીવનમાં ઉતારવા જેવી ગરુડ પુરાણની રહસ્યમય વાતો, આજથી મનમાં ગાંઠ બાંધી લેશો તો નહીં થાઓ ક્યારેક પરાજય!

The mysterious stories of Garuda Purana to be brought to life, if you tie a knot in your mind from today, you will not be...

ગરુડ પુરાણ એક એવો ગ્રંથ છે, જેમાં સ્વર્ગ, નરક, પાપ અને પુણ્યની સાથે વિજ્ઞાન, નીતિશાસ્ત્ર, નિયમો, જ્ઞાન અને ધર્મ પણ જણાવવામાં આવ્યા છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ