સર્વેના રસપ્રદ તારણ / દુનિયાના આ શહેરના લોકો સૌથી વધારે 'સેક્સી', પોર્ન જોવામાં નંબર વન,છોકરીઓ 'આમાં' આગળ નીકળી

The most 'sexy' people in this city of the world, number one in watching porn, shocking secrets revealed in the survey

ધ બોટલ ક્લબ સંસ્થા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સર્વેમાં લોકોની સેક્સ લાઈફને લઈને ઘણા મહત્વના ખુલાસા થયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ