પુણ્યશાળી / પૂર્વજોને તૃપ્ત કરવાનો સૌથી શુભ દિવસ આવ્યો, જાણો કઈ રીતે કરશો પૂજા-અર્ચના

The most auspicious day has come to satisfy the ancestors, know how to do pooja-archana

અમાસ સોમવારના દિવસે આવે છે, તો તેને સોમવતી અમાસ કહેવામાં આવે છે. હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રોમાં સોમવતી અમાસને ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ