ખુલાસો / નવા વૈજ્ઞાનિક સ્ટડીમાં મહત્વનો ખુલાસો, જેટલા વધારે પૈસા કમાશો તેટલા વધારે ખુશ રહેશો

The More Money You Earn The Happier You Are, Large Study Finds

એક નવા વૈજ્ઞાનિક સ્ટડીમાં એવો ખુલાસો થયો છે કે તમે જીંદગીમાં જેટલા વધારે પૈસા કમાશો તેટલા વધારે ખુશી રહેશો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ