આનંદો / કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોદી સરકારની મોટી ભેટ, DAમાં કર્યો 4%નો વધારો, આ તારીખથી લાગુ થતાં એરિયર પણ મળશે

The Modi government's big gift to central employees, a 4% hike in DA,

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ભેટ આપી મોંઘવારી ભથ્થા 38% ને બદલે 42% એટલે કે ચાર ટકા જેટલો વધારો કરાયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ