કોરોના વેક્સિન / મોદી સરકારે વેક્સિન પાછળ ફાળવ્યા 35 હજાર કરોડ, પણ અત્યાર સુધી જેટલી રકમ ખર્ચાઈ તે જાણીને ચોંકી ઉઠશો  

The Modi government has allocated Rs 35,000 crore for vaccines

એક RTIમાં સરકારે જણાવ્યું છે કે કોરોનાની વેક્સિન ખરીદવા પર અત્યાર સુધી 35000 કરોડ રૂપિયાના ફંડમાંથી ફક્ત 13 ટકા જ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ