વિશેષ / કોરોનાએ શીખવેલા પાઠ ભવિષ્યમાં લાગશે કામ

The lessons Corona learned will seem to work in the future

વર્ષગાંઠ હંમેશાં ભવિષ્ય તેમજ ભૂતકાળ તરફ દૃષ્ટિ કરવાની તક આપે છે. ૨૧ જાન્યુઆરીએ કોવિડ-૧૯ને એક વર્ષ પૂરું થઇ ચૂક્યું છે. વુહાનમાં પહેલી વાર નોવેલ કોરોના વાઇરસનો પહેલો કેસ સામે આવ્યો અને ધીમે ધીમે બીજા દેશોમાં ફેલાતો ગયો. જેમ જેમ તે બીજા દેશોમાં ફેલાતો ગયો તેમ તેમ દુનિયા જાગતી ગઇ અને વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠને તેને એક મહામારી જાહેર કરી દીધી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ