મોટું નિવેદન / ...તો મને જાહેરમાં ફાંસી આપી દેજો, 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ' મુદ્દે એ સમયનાં મુખ્યમંત્રીએ શું કહ્યું જુઓ

The kashmir files farooq abdullah statement on kashmiri pandits

એક ન્યુઝ ચેનલ સાથેનાં ઇન્ટરવ્યુમાં ફારૂક અબ્દુલ્લાએ જણાવ્યું કે, 'કાશ્મીરી પંડિતોના જવા પાછળ લોકો કહેશે કે ફારુક જવાબદાર છે, તો મને જ્યાં ઇચ્છો ત્યાં ફાંસી પર લટકાવી દો.'

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ