કપાતર / નિવૃતિનું આયોજન રાખજો: અમદાવાદનો હાઈટેક દીકરો જનેતાનો ટેકો ન બની શક્યો,માતાની લાચારી રડાવી મૂકશે

 The incident in Kushnanagar, Ahmedabad, the mother was abandoned by her youngest son, the eldest son has no money

માતા પાસેથી 6 લાખ રૂપિયા પણ પડાવી લીધા કોર્ટનો આદેશ છતાંય ભરણપોષણથી શોધી રહ્યો છે છટકબારી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ