ટેક્સ / ઈમ્પોર્ટ થતી વસ્તુ પર નવો ટેક્સ, બોડર એડ્જેસ્ટમેન્ટ ટેક્સ લાગશે

the importing item will be subject to a new tax a border adjustment tax

હવે વિદેશથી આયાત કરવામાં આવનાર ચીજવસ્તુઓ મોંઘી થશે. બજેટ પૂર્વે વાણિજ્ય મંત્રાલયે નાણાં મંત્રાલયને ઇમ્પોર્ટેડ સામાન પર બોર્ડર એડ્જસ્ટમેન્ટ ટેક્સ લગાવવા અનુરોધ કર્યો છે. આ ટેક્સ લગાવવાથી ઇમ્પોર્ટેડ સામાન પર મળનારી વિવિધ છુટછાટો બિનઅસરકારક બની જશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ