નિવેદન / મહામારીનો પ્રભાવ આપણી સમગ્ર કલ્પના કરતાં પણ વધુ: વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર

The impact of the epidemic is even greater than we could have imagined: External Affairs Minister S. Jaishankar

ભારત - આસિયાન દેશોની નેટવર્ક ઓફ થિંકટેન્કસની મિટિંગને સંબોધતા વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે  કહ્યું હતું કે આ રોગચાળો અને તેનો પ્રભાવ આપણી  સમગ્ર કલ્પના કરતાં પણ વધુ હશે. આવી સ્થિતિમાં જરૂર હોય છે વધુ બહુપક્ષીયતાની દેખાડવાની પણ કમનસીબે આ સમયે જ તેની સૌથી વધુ કમી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ