શૉકિંગ ન્યૂઝ!  / પતિ સૂતો હતો અને પત્નીએ પ્રાઇવેટ પાર્ટ કાપી નાંખ્યું! રાજસ્થાનમાં ખોફનાક કાંડમાં મોટો ખુલાસો 

The husband was sleeping and the wife cut the private part! A big revelation in the horrifying scandal in Rajasthan

પત્ની લાંબા સમય સુધી ફોન પર કોઈની સાથે વાત કરતી હતી. આ બાબતે બંને વચ્ચે બોલાચાલી થયા બાદ થોડી વાર પછી પતિ ઊંઘી ગયો અને પત્નીએ પતિનો પ્રાઇવેટ પાર્ટ કાપી નાંખ્યો 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ