વિકૃતિની હદ / મિત્રોને ઘરે બોલાવીને પત્નીનો રેપ કરાવતો હતો પતિ, વિકૃત મગજનો આ વ્યક્તિ જોઇને હસતો પછી...

The husband used to call his friends at home and rape his wife

પતિ પત્ની લગ્ન બાદ સંબંધ બનાવે તે સામાન્ય વાત છે પરંતુ પતિ તેના મિત્રો સાથે પત્નીને સંબંધ બનાવવા મજબૂર કરે તો? 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ