લ્યો બોલો!  / હાઈકોર્ટની ટકોર બાદ પણ તંત્ર વહેમમાં, અમદાવાદની ફાયર સેફ્ટી વગરની બિલ્ડીંગનો આંકડો જોઈ આંખ પહોળી થઈ જશે

The Gujarat government has filed an affidavit on fire safety in the High Court

કાર્યવાહી માત્ર કાગળ પર હજુય અમદાવાદમાં 2,079 ઈમારતો પાસે ફાયર સેફટીના સાધનોનો અભાવ, તંત્રએ 31 બિલ્ડિંગ પર કાર્યવાહી કરી સંતોષ માન્યો?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ