રેકોર્ડ / ગુજરાત સરકારે SOUની એક વર્ષની ટિકિટ જેટલી રકમ માત્ર માસ્કના દંડથી ઉઘરાવી, આંકડો કરોડોમાં

The Gujarat government collected the amount equal to one year ticket of SOU only with a fine of mask

જ્યાં સુધી વેક્સિન નથી આવતી ત્યાં સુધી માસ્ક પહેરીને જ કોરોનાથી બચાવ કરી શકાય છે. આવામાં માસ્ક ન પહેરાનાર લોકો અને સોશ્યલ ડિસ્ટન્સિંગનું ઉલ્લંઘન કરવાવાળા લોકોનું ચલાણ કાપવામાં આવે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ