જોખમી ભણતર / ગુજરાતના આ ગામની શાળા ગમે ત્યારે જમીનદોસ્ત થવાની ભીતિ, રજૂઆત છતા પરિણામ નહીં

The government school in Satimal village of Navsari is dilapidated

ચૂંટણી સમયે નેતાઓને વચન આપતા પણ જોયા હશે. રાત ગઈ બાત ગઈની જેમ મત મળ્યા પછી ક્યાં કોઈને જોવા આવવું છે.   

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ