કોને કહેવું? / જાણીને નવાઈ લાગશે, ભાવનગરની મોટા ભાગની શાળાઓ મેદાન વિહોણી, રમશે ગુજરાત પરંતુ મેદાન વીના કેવી રીતે?

The government school in Bhavnagar does not have a playground

મેદાન નથી તો શાળાને મંજૂરી કેવી રીતે મળી ગઈ? આગળ વધશે ગુજરાત પરંતુ મેદાન વીના કેવી રીતે?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ