સાહેબ વાત મળી છે / રાજ્યના વહીવટીતંત્રમાં આ મહત્વના ખાલી પદો પર નિમણૂકની શક્યતા, વડોદરાને મળી શકે નવા મ્યુનિ. કમિશ્નર

The government is set to carry out reshuffle in the state bureaucracy

રાજ્યમાં હાલમાં બઢતી-બદલીનો દોર ચાલી રહ્યો છે. પહેલા પોલીસવડા સહિતના પદ માટે પોલીસ વિભાગમાં મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા બાદ હવે ઉચ્ચ અધિકારીઓના માળખામાં પણ મર્યાદિત ફેરફારની શક્યતા છે. આ સિવાય આગામી મહિનામાં કલેકટર અને DDO જેવા પદ પર મોટા ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ