આરોપ / "ખોટા નંબર જાહેર કરીને સરકાર ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરી રહી છે"

The government is misleading the farmers

કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોની હાલત કફોડી થઈ ગઈ છે. ત્યારે તેમનો સહારો બનાવાની જગ્યાએ સરકાર તેમને આ પરિસ્થિતિમાં ઉગવાનો રસ્તો બતાવવાની જગ્યાએ તેમને અધૂરી માહીતી આપવાનો આક્ષેપ કોંગ્રેસનાં નેતા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ