તમારા કામનું / કૉલિંગ માટે સરકાર લાવી રહી છે જોરદાર સર્વિસ, Truecaller જેવી App ની નહીં પડે જરૂર; જાણો શું

The government is bringing a powerful service for calling, there is no need for an app like Truecaller; know what

ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (TRAI) જલ્દી જ એક એવો ઉપાય રજૂ કરશે જેમાં કોલ કરતાં સમયે ફોનની સ્ક્રીન પર કોલ કરનારનું નામ ફ્લેશ થશે 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ