તમારા કામનું / VPN દ્વારા 'પેલી' વેબસાઈટ જોવાનું બંધ કરી દેજો, સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય

The government has taken a big decision to stop viewing illegal website through VPN

VPN એ લોકોની ઓળખ બદલાવીને વપરાશમાં લેવામાં આવતું નેટવર્ક છે, જે હવે સરકારનાં નવા નિયમ પછી તમારી ઓળખ અને ડેટા VPN કંપનીએ 5 વર્ષ સુધી સાચવવો પડશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ