સાવચેતી / હેલ્મેટ- સીટ બેલ્ટ ન પહેરનાર-બાંધનારને સરકારે દેખાડી 'લાલબત્તી', ફફડી ઉઠાય તેવી જાણકારી આપી

The government has shown a 'red light' to those who don't wear seat belts and give information that they will be slapped.

2021માં દેશમાં 4,12,432 માર્ગ અકસ્માતો થયા હતા. જેમાં 153972 લાખ લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે 384448 લોકો ઘાયલ થયા છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ