કોરોના / અમારા ટેક્સના નાણાં સરકાર મફતમાં ન વહેંચી શકે, અમને પણ આપો મદદ : જાણો કોણે કરી આવી માંગ

The government can't distribute our tax money for free, give us help too: find out who made such a demand

કોરોનાનાં કારણે જ્યારે બધા જ ભારતીયો ત્રસ્ત છે ત્યારે વેપારી વર્ગ પણ તેમની માંગણીઓ સાથે સરકાર સામે આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ