મુસીબત / સાબરમતી નદીમાં સમાઈ રહ્યું છે ગુજરાતનું આ 500 વર્ષ જૂનું ગામ: વરસાદ સમયે લોકોને દેખાય છે 'મોત', સ્થળાંતર કરવા મજબૂર

The gorge of Sabarmati river in Aglod village of vijapur became a problem for the locals

વિજાપુરના આગલોડ ગામમાં સાબરમતી નદીની કોતર સ્થાનિકો માટે મુસીબત બની છે. દર વર્ષે નદીના કોતરથી જમીન ધસી રહી છે. જેના કારણે અત્યાર સુધી 8 મકાનો કોતરમાં ધરાશાયી થયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ