સફળતા / ગરવો ગઢ ગીરનાર! રોપ વેમાં એક મહિનામાં 18608 પ્રવાસીઓ વધ્યા, આવકના આંકડા ચોંકાવનારા

 The Girnar ropeway has seen an increase of 18608 tourists in the last one month, an increase of one crore in revenue

130 કરોડના ખર્ચે બનેલા રોપવેમાં દોઢ વર્ષમાં 56 કરોડની આવક થઇ, સરકાર રોપવે કેબિનને સંગીતમય બનાવશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ