સુનાવણી / દુષ્કર્મ કેસમાં આજે આસારામ દંડાશે: 11 વાગ્યે ગાંધીનગર સેશન્સ કોર્ટ કરશે સજા-એ-એલાન, વકીલે કહ્યું વધુમાં વધુ સજા અપાવીશું

The Gandhinagar Sessions Court will sentence Asaram today in the rape case

ગાંધીનગર સેશન્સ કોર્ટ દુષ્કર્મના કેસમાં આજે સવારે 11 વાગ્યે આસારામને સજા સંભળાવશે. ગઈકાલે કોર્ટ દ્વારા દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ