મહામારી / દુર્ભાગ્યમાં સૌભાગ્ય ! મહામારીમાં આ લોકોનું નસીબ ચમક્યું, દેશમાં કરોડપતિઓની સંખ્યા વધી

The fortunes of these people shone in the epidemic, the number of millionaires in the country increased

કોરોના મહામારીમાં દેશમાં કરોડપતિની સંખ્યામાં ખૂબ મોટો વધારો થયો હોવાનું હુરુન ઈન્ડીયાના રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ