અરજી / લાલ કિલ્લા પર ઉપદ્રવીઓ દ્વારા તિરંગાની જગ્યાએ સંગઠનનો ધ્વજ ફરકાવવા મામલે સૌપ્રથમ કરાઇ આ કાર્યવાહી

The first action taken by the rioters at the Red Fort was to hoist the flag of the organization instead of the tricolor.

સુપ્રીમ કોર્ટને પત્ર દ્વારા આપવામાં આવેલી અરજીમાં માંગણી કરવામાં આવી છે કે, લાલ કિલ્લા પર એક સમુદાય વિશેષનો ધ્વજ ફરકાવવા અંગે સુપ્રીમ કોર્ટ જાતે નોંધ લઈને કાર્યવાહી કરે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ