અજીબ ઘટના / ના હોય! મૃત સમજીને પરિવારે જેના અંતિમ સંસ્કાર કર્યા, તેણે પ્રેમી સાથે કર્યું ફેસબુક લાઈવ અને જુઓ પછી શું કહ્યું...

the family performed the last rites who were considered dead did facebook live with the lover

જે યુવતીના પરિવારજનોએ તેના અંતિમ સંસ્કાર કર્યા તે 6 દિવસ બાદ ફેસબૂક પર લાઇવ આવી હતી. તેની સાથે તેનો પ્રેમી પણ હતી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ