સારા સમાચાર / ઘરના ઘરનું સ્વપ્ન થશે સાકાર, અમદાવાદ મનપા હવે કરવા જઈ રહી છે આ કામ 

The dream of a house will come true, Ahmedabad Municipal Corporation is now going to do this work

હવે ગરીબોના ઘરનું સ્વપ્ન થશે સાકાર, અમદાવાદ મ્યુનિસિપર્લ કોર્પોરેશન કરવા જઈ રહી છે આ કામ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ